De gode møtene fortsetter

På Bless har vi opplevd en flott start på året. Det har vært mange på møtene noe som ikke er så merkelig med de fine evangelistene vi har hatt på besøk. Nå er vi inne i en periode med lokale forkynnere og lørdag 29. Januar var det sågar en debutant, Jan Lorang Brynildsen. Jan preket om dobbeltbekken og nødvendigheten av å komme inn i Guds velsignelse og ledelse. Vi fikk også høre rapporter fra Kenya og hva Gud gjør der.

I møtene i det siste har det vært en spesiell salvelse og kraft. Hender har gått i været og vi har sunget og prist Herren. Også på bønnemøtene og husfellesskapsmøtene har det vært fine samlinger.

 

Comments are closed.