Ledelse

Eldstebrødre: Erik Wold, Thor Ivar Grønli og Steinar Guthu

Økonomi og misjon: Jan-Lorang Brynildsen