Kenya

Bless startet sitt misjonsarbeid i Kenya i begynnelsen av 2009. Menigheten har i den forbindelse ansatt evangelist Samson Kisemei i 100 % stilling for å arbeide med evangelisering blant masaiene i Kenya. Kenya er et åpent land for evangeliet, det er mange menigheter og mye kristen virksomhet der. Men ikke alle steder er det like enkelt å drive med evangelisering. Masaiene er en meget konservativ og ofte lite vennlig stamme for de som vil påvirke dem. Men Samson er selv masai og kan bringe et positivt budskap blant sitt folk.
Arbeidet gjennomføres på ulike måter – gjennom møtekampanjer (crusades), gjennom å besøke menigheter, gjennom skolekampanjer og gjennom å dele ut mat til sultne for deretter å fortelle om Jesus. Arbeidet har vært så langt vært til stor velsignelse – mennesker har blitt frelst, døpt og tillagt lokale menigheter. I tillegg har mennesker opplevd helbredelse.
Vi har en avtale med Samson at han skal besøke oss én gang i året. Dette fordi vi ønsker å ha et nært forhold til vår misjonær i Kenya. Dette gir oss også en god anledning til å gå igjennom status i arbeidet samt å diskutere videre fremdrift. Samtidig som Samson her i Norge er han til stor velsignelse gjennom forkynnelse i våre møter.
Vær med og støtt arbeidet ved å gi din gave til kontonummer: 6105 0655732.