Om oss

Litt historie

Det hele startet tidlig i Juli 2006. På grunn av spesielle omstendigheter så sto ca. 40 personer i Fredrikstad distriktet uten noen menighetstilhørighet. Blant disse var det flere familier og mange ressurspersoner som hadde en brann i sitt hjerte til å tjene Gud. Alle kjente hverandre godt og hadde jobbet sammen for Herren en rekke år. Usikkerheten og fortvilelsen var stor i flokken. Midt i sommerferien ble det tatt et initiativ i venneflokken for å finne en felles løsning for gruppa. Det ville være ille om alle bare skulle gå til forskjellige steder.

En mulighet var å gå inn i en av de eksisterende menighetene i byen, en annen var å starte en ny virksomhet. Tre av byens menigheter ble kontaktet og vår situasjon ble forklart for disse. Til tross for stor velvilje i disse menigheter valgte vi å starte med egne møter. Første møte ble avholdt på Speiderhuset i Fredrikstad 2. september.

Vi så for oss møter i forskjellige lokaler rundt i distriktet, men så dukket det opp et gledelig tilbud. Filadelfia i byen hadde orientert om vår situasjon på menighetsmøtet og der vedtok de å tilby oss leie av deres eget lokale på lørdager siden lokalet lørdager sto tomt. Vi ble svært rørt av gjestfriheten og neste møte foregikk i lokalene til Filadelfia. Sammen med Kristi Menighet og Filadelfia ble det pågående ungdomsarbeidet et felles prosjekt for de tre menighetene. Den nystartede kristne virksomheten møtte utrolig velvilje den første tiden. Møtene ble godt besøkt og mange tok ansvar. Det var møter ca annenhver uke en lang periode.

Flere begynte så å snakke om behovet for et eget lokale hvor man kunne jobbe mer langsiktig for Herren. Sommeren 2007 ble derfor leiekontrakten for Stabburveien 4 undertegnet. Dermed hadde vi et eget lokale i annen etasje i en bilbutikk på hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Lokalet ble innviet på det første møtet 22. september