Misjon

Bless har vedtatt at misjonsarbeid er et sentralt og strategisk område som menighetens ledelse og medlemmer skal ha et bevisst forhold til. Vi er en menighet som ønsker å ta  på alvor det som står i misjonsbefalingen i Matteus 28:18-20: ”..gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder, ….”. Vi tror at det ligger en nøkkel til velsignelse for menigheten i å drive et aktivt misjonsarbeid. Menigheten har valgt ut 2 områder i utlandet som misjonsaktivitetene er knyttet til. Et misjonsarbeid driver menigheten selv blant masaiene i Kenya, mens det andre går igjennom Halvard Hasseløys Open Heart i Ukraina.
Vi har personer som gir en fast månedlig støtte til ett eller begge av menighetens misjonsprosjekter. Det er viktig å vite for våre prosjekter at faste gaver blir gitt hver måned – det gir forutsigbarhet og trygghet for det arbeidet som drives. I tillegg mottar vi også sporadiske gaver – noe vi også er veldig takknemlig for.
Dersom du ønsker å bli en fast giver eller du ønsker å innbetale et engangsbeløp, bruk kontonummeret 6105 0655732. Hvis du ønsker at gaven skal øremerkes til et av prosjektene våre, skriver du dette i merknadsrubrikken på giroen eller i nettbanken. Vi er takknemlig for alle midler som kommer inn til våre misjonsprosjekter og ønsker deg Guds velsignelse rikt tilbake.