Ukraina

Bless støtter Hallvards Hasseløys arbeid gjennom Open Heart i Ukrania ved å gi månedlig støtte til dette arbeidet. Open Heart er en humanitær stiftelse som drives på et kristent grunnlag. Frivillige gaver fra enkeltpersoner og fra næringslivet gjør det mulig for oss å opprettholde en stor aktivitet. 650.000 mennesker fikk hjelp gjennom vårt arbeid forrige år.
Du kan lese mer om arbeidet som Open Heart driver på følgende web-side: http://www.openheart.no/
Menigheten har også gleden av å få besøk av Hallvard som forkynner møter og 2 – 3 ganger i året får vi oppleve hans forkynnelse i våre møter, noe som er til stor velsignelse for menigheten.
Det er også muligheter til å levere inn klær som blir sendt videre med trailer til Ukrania. Hver måned går 3 fulle trailere fra Norge til Ukraina, fullastet med klær som er samlet inn fra bygd og by i Norge. Denne hjelpen er verdifull for mange familier i Ukraina og uten disse innsamlede klær ville mennesker ha frosset i hjel. Minst én gang i året kommer det trailer til Bless for å hente inn de innsamlede sekker med klær.
Ledelsen ved Bless har hatt den glede av å være med Hallvard Hasseløy til Ukrania desember 2007. Vi takker Open Heart ved Halvard Hasseløy for stor velvilje, samarbeid og åpenhet. Vi fra Bless ble tatt godt vare på og ble vist helhjertet rundt i noe av det arbeidet som drives i Ukraina. Dette var et fyrverkeri av en misjonstur! En reportasje fra turen kan du lese mer om her: http://www.blessweb.no/?c=91&cid=32
Vær med og støtt arbeidet ved å gi din gave til kontonummer: 6105 0655732.