Logoen

Vi jobbet lenge i motbakke da vi ønsket oss en logo som beskrev oss og det vi driver med. En av landets dyktigste designere, Arild Sæther, ble kontaktet. Vi beskrev for ham hva vi ønsket. Logoen måtte beskrive noe åpent, åndelig, folkelig og fremadrettet. Arild tok oppgaven svært seriøst og en formiddag kom dagens logo med følgende forklaring til oss på e-mail:

Historien om Bless logoen, skrevet av Arild Sæther:

Helhetlig betydning:

Jak1:17
All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, og den kommer ned fra lysenes Far.
Joh 3:16
For så har Gud elsket verden at Han gav…

Velsignelsen kommer fra Gud, og det hele er hans initiativ:
Navnet “Bless” dannes derfor ut fra en bevegelse som kommer ovenfra.
Bevegelsen har karakter som en vind:

Apgj 2:2
Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt.

Bokstavene i navnet “Bless” er håndtegnet for å skape en visuell link og samhørighet til det grafiske elementet som utgjør “vinden”.
På den måten gjenspeiles det at menigheten “Bless” får sitt liv og dannes ved Den Hellige Ånds verk.
Bokstavene l, e, s og s “løftes” utover i ordet, og gjenspeiler den veksten som Den Hellige Ånd virker:

Apg 9:31
Menighetene over hele Judea, Galilea og Samaria hadde nå fred og ble oppbygget. Og ved at de vandret i Herrens frykt og i Den Hellige Ånds trøst, ble de stadig flere.

Ef 4:15
Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til Ham som er hodet – Kristus.

Den formen som “Vinden” danner, lager også en slags glorie el. en sky som hviler over navnet “Bless” (les menigheten.)
Glorien kan med litt godvilje og fantasi også sees på som en “Jesus-fisk” (et symbol som ble brukt av de første kristne).
Dersom man legger denne tolkningen til grunn, viser logoen at menigheten er uatskillelig knyttet til Jesus:

Ef 4:4-6
Det er ett legeme og én Ånd, slik som dere ble kalt i ett håp ved deres kall,
det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i dere alle.

“Bless” – bokstavenes form:

Jeg har med overlegg prøvd å unngå spisse og kantete (aggressive) elementer i de tegnede bokstavene.
Dette er gjort for å gi et mykt, mildt, dynamisk, bevegelig, levende, åpent og inviterende uttrykk.
Det hele gir et uhøytidelig preg med spor av menneske. Dette forsterkes ytterligere av at hver bokstav (les menighetsmedlemmer) er unike.
De to s `ene er f.eks. tegnet ulikt, nettopp for å understreke det unike i Guds skaperverk:
Ingenting av det Gud skaper er likt. Menigheten ønsker altså ikke å fremstå som stereotyp, men med et mangfold av levende mennesker som er forskjellige.
Logoens form:

Navnet “Bless” danner som helhet en oval, og fremstår derfor som en samlet enhet, uten at den blir “lukket”.
Den ovale komposisjonen gjør at logoen med letthet kan plasseres i alle mulige sammenhenger.

“Kristent fellesskap:”

Navnet “Kristent fellesskap” er skrevet med en font som danner en kontrast til det mer levende “Bless”.
Hvis vi kan si at navnet “Bless” gjenspeiler den organismen som en menighet er, gjenspeiler ordet “Kristent fellesskap” menigheten som organisasjon.
Fonten er moderne, ryddig, organisert, og den danner en plattform (også visuelt i logoen) som gjør at livet i forsamlingen (ordet “Bless”) kan få størst mulig oppmerksomhet.
For å understreke tanken om organisasjonen som et fundament og grunnmur for livet i menigheten, bruker jeg en linje over navnet “Kristent fellesskap”.
(I Apgj 6 ser vi viktigheten av god organisasjon i en menighet.)
Komposisjonsmessig og visuelt danner “Bless” og “Kristent fellesskap” derfor en kontrast som forsterker betydningen til de to elementene:
“Bless” blir i samspill med “Kristent fellesskap” mer levende, og “Kristent fellesskap” fremstår i samspill med “Bless” som mer ryddig og organisert.

Logoens farger:

Den oransje “Bless” symboliserer framtid, nytenkning, lys, varme og håp.
Ved å holde fargene forøvrig i grått og svart, unngår vi å konkurrere unødig om oppmerksomhet.
Den oransje “Bless” er fortsatt det viktigste, og det grå og svarte danner en tilbaketrukket og kontrollert kontrast som understreker den tidligere nevnte “grunnmur/plattform” – tanken.Historien om Bless logoen, skrevet av Arild SætherHistorien om Bless logoen, skrevet av Arild Sæther