Hvordan bli en kristen?

En artikkel om veien til frelse og de første opplevelser som ny kristen

De fleste betrakter livet som en kamp og strid. I virkeligheden er det et spill som du vil tape om ikke du ved Kristus kommer i kontakt med Gud. Mange mennesker er kjørt fast i deres liv og sitter maktesløse i en håpløs situasjon. Frustrasjoner, nerver, følelsesmessig ubalanse, ensomhet, sykdom og depresjon er en stor del av deres hverdag. Mange tårer er grått, uten at det har hjulpet. Mange utveier er prøvd, men uten resultat.

Kanskje gjelder dette også deg, og det store spørsmål er: Hvordan kommer man ut av denne ulykkelige situasjon?

Bibelen har svaret!

Mennesket er en synder!

Bibelen sier, at mennesket er en synder og derfor avskilt fra Gud. Alle de problemer, vi ser i verden i dag, skyldes ikke forskjellige ytre omstendigheter, men ene og alene, at menneskets sinn og vesen er besmittet med ondskap. Rent menneskelig er der mange gode ting, vi kan gjøre. Og noen mennesker vier hele deres liv til å gjøre godt. For eksempel med at hjelpe nødlidende i U-landene.

Allikevel blir selv det beste vi ønsker å gjøre besmittet med egoisme og ondskap. Ingen kan si at han kan leve opp til Guds standard av kjærlighet og nåde. Bibelen sier at den, der feiler blot på étt punkt i Guds lov, er skyldig i overtredelse av alle budene.

Kan du si, at du alltid har handlet og levd ut fra kjærlighet til dine medmennesker og til Gud? Kan du si, at du er uten synd? Nei, vel? Men det er ikke desto mindre Guds krav til mennesket for å oppnå fellesskap med ham og evig liv. Intet menneske kan oppfylde Guds krav. Derfor sier Bibelen.

Der er ingen rettferdig, ikke én. (Romerne 3.10)

Alle har jo syndet og mangler herligheten fra Gud (Romerne 3.23)

Korset er Guds kjærlighet

For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. (Johannes 3.16)

Bibelen sier, at vi alle er syndere og fortjener døden, men Gud elsker mennesket og ønsker fellesskap med hver enkelt av oss. Og Guds kjærlighet kommer til utrykk ved at han sendte sin sønn Jesus Kristus, for at dø på et kors og ta våres syndeskyld og våres straff på seg i døden. Bibelen sier, at Jesus døde i vårt sted, for at vi skulle gå fri. Han sonede vår synd og betalte gjelden.

Dette er Guds kjærlighet. Tenk deg at han ofret sin sønn for at du og jeg skulle få mulighet for et evig liv sammen med Gud. Tenk deg, at Jesus var villig til å lide døden, for at vi kunne gå fri. Bibelen sier:

Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere (1.Timoteus 1.15)

Jesus lever!

Bibelen forteller, at Jesus tok vår straff, da han døde på korset, men han gjorde mer enn det. Han oppstod fra døden og ved sin oppstandelse fikk vi evig liv!

Gud har gitt oss evig liv; og det liv er i hans Sønn. Den, som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. (1. Johannes 5.11-12)

Frelsen

I det skriftsted vi nettopp leste stod det at den som har Sønnen, har livet. Det vil altså si at det er mennesker som har fått del i det evige liv ved Kristus, og der er mennesker som ikke eier dette liv, men kun har fortapelse i vente. Når Bibelen taler således, vil det selvfølgelig skape spørsmål i våre liv:

Hvordan får jeg del i dette evige liv?

Hvordan kan jeg motta det, som Jesus har gjort for meg ved sin død på korset?

Hvordan kan jeg blive frelst og regne meg som et barn av Gud?

Den frelsende tro

Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. (Johannes 1.12)

Mange mennesker tror at der er mer imellom himmel og jord enn vi kan se, og mange tror også på at der finnes en Gud. Men en slik teoretisk tro vil aldri kunne frelse ditt liv og gjøre deg til en kristen.

Når Bibelen taler om tro er det i den forstand at du kommer til Jesus med hele dit liv, hele din tilværelse og alle dine synder og svakheter. Du kommer til ham i tillit til at han, som den eneste i universet, kan frelse deg. Bibelsk tro er å stole fullt og helt på Guds kjærlighet og Kristi verk på Golgata.

Bibelen sier at ingen som kommer til Jesus vil bli avvist. Når du kommer til Jesus på denne måte og ønsker at motta ham som din personlige frelser, vil han tilgi deg dine synder, føde deg på ny og gi deg evig liv. Bibelen sier:

De (som tog imot Jesus) er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. (Johannes 1.13)

Jesus som Herre

Når du mottar Jesus som din personlige frelser, blir han også Herre i ditt liv. Jesus ønsker å være Herre og hjelpe deg til å leve i Guds vilje. Han har et helt nytt liv beredt for deg. Og det liv ligger langt fra det gamle, du levde før. Bibelen sier:

For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp. (Jeremias 29.11)

Gud har planer for din framtid. Han ønsker å gi deg en helt ny tilværelse, hvor han vil være med deg. Ønsker du dette liv? Ønsker du at motta Jesus Kristus som din frelser og Herre og bli født på ny, slik som Bibelen taler om?

Da skal du vite at du ikke kan gjøre deg fortjent til denne kjærligheten fra Gud. Alt, du kan gjøre er å ta imot gaven det evige liv. Bøy dine knær og be til Gud. Har du aldri gjort det før kan det kanskje virke spesielt , men jeg vil si til deg at Gud hører din bønn. Han lytter alltid til et menneske som kommer til ham.

Din bønn om frelse

Det er ikke så viktig, om du bruker flotte og velvalgte ord til Gud. Det som betyr noe er at ditt hjerte er med i det som du ber. Du kan for eksempel be slik:

Kjære Gud!

Jeg kommer nå til deg med hele mit liv i erkjennelse av at jeg er en synder og har levd mitt liv langt fra din vilje.

Jeg vil tro at Jesus Kristus døde i mitt sted, og ved sin død på korset tok min synd og skyld. Jeg ønsker ikke lenger å leve som før, men jeg vil vende meg bort fra min synd. Hjelp du meg, Gud å leve rett fra i dag og til den dag jeg skal herfra.

Jeg mottar nå Jesus Kristus som min personlige frelser, og jeg ber deg Jesus om å flytte inn i mitt liv og forvandle mitt sinn og føde meg på ny.

Amen

Kjære venn!

Du er nå født på ny. Gud har i sin barmhjertighet frelst deg. Et nytt liv har begynt. Du er blitt et Guds barn. Dette er et faktum fordi Guds Ord sier det. Tusenvis av mennesker har opplevd dette før deg. Det har ikke så mye å gjøre med hva du tenker eller føler. Din frelse er ikke avhengig av dine tanker og følelser. Gud har talt til mennesker ved sitt Ord; Bibelen. Og Bibelen sier, at om du kommer til Ham, vil han frelse deg og føde deg på ny. Ditt nye liv er altså en realitet.

Gud har i sitt Ord gitt løfter til sine barn. Disse løfter gjelder også deg siden du nå har kommet til tro. Her er noen av de mange løfter som du kan regne for dine:

Gud har gitt deg evig liv (Johannes 3.36)

Gud vil hjelpe i prøvelser (2. Peter 2.9)

Gud vil bevare deg (5. Mosebok 31.6)

Jesus er flyttet inn i ditt hjerte (Efeserne 3.17)

Og han vil alltid være med deg (Matteus 28.20)

Søk fellesskap med kristne

Les i din Bibel regelmessig. Gå på kristne møter og vær sammen med kristne. Likesom et lite nyfødt barn har bruk for et kjærlig hjem og mat for og trives å vokse, har hver som blir født på ny også bruk for et åndelig hjem i en menighet. Derfor er det viktig, at du finner inn i en kristen menighet. Forkynnelsen som lyder i menigheden er din åndelige mat. Den har du bruk for når du skal vokse i det nye åndelige livet ditt.

Skrevet av: Simon Griis, Danmark. Oversatt av: Erik Wold