Historisk styremøte i Bless Evangelic Ministry

Bless har drevet misjonsarbeid i Kenya siden 1. januar 2009. Helt fra starten av har det vært nedsatt et styre i Bless Evangelic Ministry (BEM) i Kenya som sammen med Samson planlegger og gjennomfører ulike aktiviteter. Styret består av 3 personer som alle er pastorer. I tillegg opererer vi også med en utvidet gruppe hvor flere pastorer deltar, og hvor spesielle og viktige kampanjer diskuteres og planlegges. Det er viktig å ha et slikt styre siden Samson fort kan bli veldig alene i det misjonsarbeidet som gjøres siden vi kun har ansatt ham i virksomheten.

Fredag 15. oktober 2010 ble en historisk milepæl i vårt arbeid i Kenya. Da ble det første styremøte i BEM gjennomført med en representant fra Bless i Norge. Vi startet med bønn og etterpå takket jeg alle for den innsatsen som de legger ned i dette arbeidet, noe vi er veldig glad for. Gjennom de resultater som oppnås ser vi at Guds Ord virker og har fremgang, noe vi er takknemlig for både i Kenya og i Norge. Vi brukte god i møtet til på å gå igjennom den formelle avtalen som ligger til grunn mellom Bless i Norge og BEM i Kenya.

Jeg hadde også med den gledelige nyheten om at det var samlet inn 26.000 kr norske kroner til innkjøp av instrumenter til bruk i virksomheten. Dette utgjør ca. 330.000 kenyanske shilling. Vi hadde en diskusjon om prioriterte innkjøp knyttet til dette. I tillegg hadde vi med oss som bagasje 2 høytalere og 1 forsterker som Torhild og Bjørn Hofmo hadde gitt som gaver til virksomheten. Dette utstyret kommer til å bli brukt til aktiviteter innendørs. Alle var veldig glade for disse gavene og de ba meg om å takke alle i Norge og Sverige som har vært med på å samle inn penger for å realisere dette utstyret. Det var stor enighet om at arbeidet til BEM kommer til å øke i styrke og omfang som følge av disse instrumentene, og de fortalte at allerede nå som følge av rykter, har flere pastorer i området henvendt seg til styret og til Samson for å planlegge kampanjer i tiden fremover.

Ut fra diskusjonen om prioriteringer kommer det til å bli innkjøpt:
• Forsterker (formål: utendørsbruk)
• 2 høytalere (formål: utendørsbruk for å nå minst 1000 mennesker)
• Generator (for å produsere strøm siden kampanjer ofte skjer der det ikke er elektrisitet)
• Keyboard
• Minst 1 gitar – prioritere bassgitar
• Evt. elektrisk gitar hvis penger igjen

Det var enighet om at BEMs visjon er å bringe ut evangeliet om Jesus til ufrelste mennesker, spesielt til masai-folket. Dette skal skje gjennom:
• Kampanjer planlagt gjennom forskjellige menigheter
• Skolekampanjer
• Ungdomskampanjer
• Kvinnekampanjer
• Vekkelsesmøter
• Seminarer kombinert med film om HIV/Aids, Jesu liv

I tillegg planlegges det en større pastorkonferanse i april måned 2011 i regi av BEM. Det er flere formål med dette seminaret; bringe pastorene sammen slik at de får et fellesskap, presentasjon av BEM og hvilke tilbud BEM kan gi, opplæring av pastorer slik at de kan ivareta funksjonen som pastor i menighetene og strategisk planlegging av hovedaktiviteter kommende år.

Vi var alle enige om å be om arbeidet går videre og at dette gir frukter både i Norge og Kenya.

Rett etter styremøtet reiste vi og hadde friluftsmøte i Loitokitok sentrum. Dette var noe annet enn å delta på et friluftsmøte i Norge. Flere hundre mennesker var samlet og fulgte nøye med på det som ble sagt fra plattformen, og som dere ser av bildet var det flere mennesker (tror det var 11 stk) som søkte frelse bare i dette ene friluftsmøtet.

I Johannes evangelium kap. 4, vers 35 står det at ”Løft eders øyne og se markene, de er alt hvite til høsten”. Jesus spør: Hvem kan jeg sende, hvem vil gå? Ikke alle kan reise ut for å være misjonær – noen kan det. Men alle kan være med å be for arbeidet og alle kan være med å gi av sine økonomiske midler for å støtte dette arbeidet.

Comments are closed.