31 forskjellige navn på Jesus

Her følger en liste på 31 navn på Jesus, det er et navn for hver dag i måneden. Kanskje en ide å bruke dette som et bibelstudium gjennom en måned? Du kommer garantert til å bli beriket.

1. Frelser: Jes 43,11;Sef 3,17;Luk 2,11 og v.30

2. Gjenløser: Job 19,25;Matt 20,28;Rom 3,24;Ef 1,7;Kol 1,14;1.Tim 2,5

3. Redningsmann: 1.Tess 1,10;2.Tim 4,18

4. Livet: Joh 1,4;5,26;6,35;11.25,14,6;Rom 5,10

5. Brudgom: jes 62,5;Hos 2,19;Matt 9,15;Joh 3,29

6. Konge: Matt 2,2;21,5;27,11 og v.37;Joh 1,49;12,13;Åp 17,14 og 19,16

7. Messias/Kristus: Matt 16,16 og v.20;26,63flg;Joh 1,41;4,25flg;Joh 11,27;1.Joh 5,1;Åp 11,15

8. Guds Sønn: Matt 14,33;27,43 og v.54;Mark 1,1;Luk 1,35;22,70;Joh 1,34 og v.49;1.Joh 4,15

9. Klippe: Salme 71,3;Rom 9,33;1.Kor 10,4

10. Håp: Kol 1,17;1.Tim 1,1;Tit 2,13

11. Herre: Rom 10,9;Fil 2,9-11;Åp 17,14;19,16

12. Fred: Jes 9,6;Joh 14,27;16,33;Ef 2,14;Kol 1,20;3,15;2.Tess 3,16

13. Rettferdighet: Jer 23,6;1.Kor 1,30;2.Kor 5,21;Fil 3,8-9

14. Venn: Sal 25,14;Høys 2,16;6,3;Joh 15,13-15

15. Guds Lam: Jes 53,7;Joh 1,29 og v.36;Åp 5,6 og 11-13;7,17:21,22 flg

16. Den oppstandne: Matt 28,6flg;Mark 16,9;Luk 24,34;Apgj 2,24;2.Tim 1,10

17. Seierherre: 1.Kor 15,25flg;15,57;2.Kor 2,14;Åp 5,5;11,15

18. Lys: Matt 4,16;Luk 1,78flg;2,32;Joh 1,4flg;8,12

19. Befrier: Luk 4,18flg;Joh 8,31-32 og v.36;Rom 8,2

20. Forbarmer: Jes 49,10;Luk 1,78;Rom 9,16;11,32;Tit 3,5;Jak 5,11

21. Hjelper: Salme 40,18;63,8;1.Tim 2,4;Hebr 2,18;13,6

22. Gode Hyrde: Salme 23,1;Joh 10,11 og v.14

23. Talsmann: Rom 8,34;1.Joh 2,1;Hebr 7,25

24. Klare Morgenstjerne: Jes 60,2;2.Pet 1,19:Åp 22,16

25. Davids sønn: Matt 9,27;15,22;20,30flg;21,9;Matt 22,42;Rom 1,3

26. Immanuel: Jes 8,10;Matt 1,23

27. Smertenes mann: Jes 53,3flg;Matt 16,21;17,12;Apgj 3,18

28. Trøst: Luk 2,25;2.Kor 1,4;2.Tess 2,16

29. Lege: 2.Mos 15,26;Esek 34,16;Mark 2,17;Luk 8,24;17,13

30. Rabbuni/Mester: Mark 10,51;Luk 8,24;17,13;Joh 11,28;Joh 20,16

31. Alfa og Omega: Jes 41,4;44,6;Åp 1,8 og v.17;2,8;21,6 og 22,13

Forfatter (kilde):  B.O.H.

Comments are closed.