Så sier JEG !!!

EWprek_0612mod

Vi lever i en spennende tid. Samfunnet er i forandring og lokalsamfunnet endrer seg også. De siste dagers skriverier om ungdom fra vårt lokalmiljø som er blitt radikalisert og som er reist ned for å krige i Midtøsten skremmer de fleste av oss.

På Bless opplever vi en god tid for menigheten, mennesker kommer og tar imot Jesus som sin frelser og Guds kraft er til stede i møtene slik at helbredelser og andre overnaturlige ting skjer rett foran våre øyne. Jeg tror dette kommer til å fortsette og tilta i tiden framover. Dette er ikke noe «så sier Herren» fra meg, men et «så sier jeg». Dette er hva jeg tror kommer til å skje framover. Vi går nok mot vanskeligere tider på mange områder. Vi opplever stadig å bli rystet over ting som skjer i vårt gamle gode Norge. Norge er i endring, verden er i endring og mange uventede ting vil skje i tiden framover.

Det som skremmer meg aller mest er hvor raskt ting skjer. Ting både myndigheter og vi sa umulig kunne skje i Europa skjer like for våre øyne. Barn blir redde, ungdom blir fylt med angst og mange i sin beste alder stenger seg inne i frykt. Det er nettopp i en tid som denne vi som menighet trengs som aldri før. Til tross for den tilsynelatende slappe og lunkne holdning mange har til både Gud og kristendom så tror jeg mange kommer til vende seg til Gud i disse dager. La oss heise vårt flagg høyt. Korsets budskap, det gamle gode evangeliet har ikke tapt sin kraft.

Som en konservativ, men svært karismatisk menighet skal vi stå som et fyrtårn for Jesus. Både vi og de andre menighetene i distriktet kommer til å oppleve press både innenfra og utenfra, men framgangen kommer ikke til å la vente på seg. La oss forstå hvor viktige vi er for vårt distrikt. Det snakkes om å legge ned menigheter og slå sammen menigheter, men det kan fort vise seg at vi trenger både de menigheter vi har og kanskje enda flere. Vi er ikke der enda, men dette kan endre seg fort.

Vekkelse og frafall har alltid gått hånd i hånd. I kritiske tider stilles man på valg. Vil man forbanne Gud, eller vil man søke ham? Jeg tror tiden for å leve et lykkelig sløvt kristenliv er i ferd med å renne ut. Snart stilles du på valg og du må velge hvem du ønsker å tjene.  Det er i slike tider vår menighet skal stå der som et fyrtårn, brennende og lysende for mennesker som nesten har glemt både sin skaper og frelser. Gud har talt og han taler fortsatt. Nå er det jeg som taler og jeg tar ofte feil. Men noe langt der nede i min mage sier at jeg nå kan få mer rett enn jeg liker å tro. Derfor sier jeg: Tørk støvet av din Bibel, søk din Gud som du før elsket, glem små problemer og bagateller, og søk Guds menighet der hvor det er hjelp å finne for ditt åndelige behov.

Comments are closed.