Sparket ut av menigheten etter 5 dager

Den afroamerikanske forkynneren sto på trappen til menigheten og banket på døren, men den var låst. Han måtte bare bite i seg nederlaget. Etter bare 5 dager i tjenesten i den nye byen og den nye menigheten han var kalt til, så var det hele over.

William J. Seymour

De ville rett og slett ikke høre på ham, men han hadde seg selv å takke. Mange hadde nemlig advart ham før han satte seg på toget og dro til millionbyen Los Angeles for å tjenestegjøre i Holiness menigheten. Det var hardt for ham å bli sparket ut så fort og brutalt, men var det noe han var vane med så var det nederlag og skuffelser. Han var nå midt i 30-årene, og tenkte tilbake på et hardt liv.

Begge foreldrene var tidligere slaver i sørstatene, og selv var han født på plantasjen hvor de sorte slavene jobbet hardt under uverdige forhold. Hans foreldre som het Seymour til etternavn hadde gitt ham navnet William Joseph da han ble født i 1870.

Fikk lov å sitte på gangen

En periode så det lysere ut. Han hadde som 13-åring fått et sterkt møte med Gud og ville leve og tjene ham på fulltid, men årene gikk og først som 31-åring hadde han kommet inn på en bibelskole. Endelig skulle han få komme inn i Guds plan med sitt liv. Men dessverre var ikke problemene over, han ble angrepet av kopper og det ledet til at han mistet synet på det ene øyet under oppholdet på bibelskolen. Som farget var han vane med rasisme og han måtte alltid finne seg i å bli tilsidesatt, men nå som han sto på trappa til menigheten og møtte en stengt dør var det ikke lett.

Noen måneder tidligere da han bodde i Texas, hadde han virkelig fått sett lyset. Et tiukers bibelkurs i Houston i Texas ledet av den kjente hvite pastoren Charles Parham hadde endret hele hans liv. Pastor Parham hadde undervist nøye om opplevelsen beskrevet i Ap.gj. 2 når den Hellige Ånd falt over disiplene. Studentene fikk som oppgave å finne tegnet og beviset på den Hellige Ånds fylde og dåp. Pastoren var imidlertid ikke bare en teoretiker, han fortalte elevene om flere konkrete mennesker som hadde begynt å tale med tunger når den Hellige Ånd kom over dem i møtene. Denne forkynnelsen hadde gått rett inn i hans hjerte. Selvfølgelig hadde han ikke kunnet være inne i selve klasserommet, han var jo svart, en neger og slavesønn, men ute i gangen fikk han lov til å sitte og lytte til undervisningen. Det var da han bestemte seg for å reise rundt for å forkynne disse nye tankene om tungetale som tegnet på dåpen i den Hellige Ånd.

Husmøter i Bonnie Brae Street

Det måtte jo gå galt. En forkynner fra et bibelkurs i Texas kommer til California med en helt ny lære som er helt fremmed og spesiell. Brødrene hadde prøvd å få ham på andre tanker. De hadde forsøkt å få ham fra å tale om disse ville ideene om en spesiell opplevelse som han ikke engang selv hadde opplevd. Her preket han hver kveld om tungetale som tegn på en åndsdåp uten å kunne vise fram et eneste eksempel på dette i praksis.

214 North Bonnie Brae Street

Nå var han alene. Skulle han reise tilbake til Texas igjen? Han var helt klar i sin beslutning. Han ville ikke vike en tomme, bare fortsette å preke sitt budskap. Dette var ikke hans egne nye ideer, han var fullstendig overbevist om at dette var det urgamle budskapet som Bibelen talte om. Han var likevel ikke helt alene. Noen i menigheten støttet faktisk forkynnelsen hans. Ekteparet Asberry hadde overbevist ham om å forsette å forkynne i deres eldre trehus i Bonnie Brae Street.

Flere hvite familier fra menigheten kom derfor på disse husmøtene i det lille huset i Bonnie Brae Street. De hadde bønnemøter og ba konkret om en dåp i den Hellige Ånd. Den 9 april 1906 etter fem ukers forkynnelse og bønn, og tre dager inn i en tidagers fasteperiode, skjedde underet. En bror ved navn Edward begynte å tale med tunger for første gang. På neste møte tok Seymour fram hans vitnesbyrd og talte om pinsefestens dag i Ap.gj 2:4 og dette resulterte i at seks andre ble åndsdøpt og begynte å tale i nye tunger. Folk kom nå strømmende til huset. Noen ble åndsdøpt på veien og begynte å tale i tunger en hel kilometer unna husmøtet. Seymour gikk nå inn i intens bønn og etter en hel natt i bønn til Gud fikk han selv oppleve åndsdåpen og tungetalen den 12. april, bare tre dager etter Edwards opplevelse. Huset var nå overfylt og nå begynte det hele å ta av. Dagen etter, den 13. april, flyttet de møtene til det nedlagte lokalet i 312 Azusa Street i sentrum av Los Angeles. Det var møter syv dager i uka og tre møter om dagen. Det gikk faktisk døgnet rundt i Azusa Street.

Mennesker av alle slag

Man får frysninger på ryggen bare å tenke på disse hendelsene. Under den Hellige Ånds påvirkning så skjedde ting som ellers aldri ville ha skjedd. Det var ikke bare en homogen gruppe som satt for seg selv og opplevde dette. Nei, fra alle samfunnslag, rike og fattige, fargede og hvite, asiater og latinamerikanere, kvinner og menn var alle med og fikk oppleve Åndens dåp. En av dem som besøkte stedet ga sin øyenvitne-skildring:

Azusa Street

“De bruker ikke musikkinstrumenter, det trengs ikke. Ikke noe korsang heller, men noen sier de hører englesang i ånden. De tar ikke opp kollekt, og de henger ikke opp plakater for å annonsere møtene. Ingen kirkesamfunn, menigheter eller organisasjoner står bak dette. Alle som har med Gud å gjøre, forstår straks de kommer inn at her er det den Hellige Ånd som leder møtene”

Men avisene var kritiske. Blanding av raser og sosiale lag var ikke akseptabelt i den tidens Amerika. Selv Pastor Parham som hadde undervist Seymour på bibelkurset syntes dette gikk for langt.

“Menn og kvinner, hvite og sorte, kneler ned sammen og faller over hverandre. En hvit velstående kulturell kvinne faller i armene på en stor svart neger mens de holder tett rundt hverandre. Et fryktelig skamfullt syn…”

En fantastisk vekst Når man tenker på at dette skjedde for over 100 år siden er det utrolig at det faktisk var kvinner med i ledelsen av virksomheten. Og sorte og hvite var sammen og de kom alle fra mange forskjellige kirkesamfunn. Dette gjorde at det hele spredte seg. Det som så ut til å ende med splittelse og uenigheter, gjorde at det hele ble en verdensvid vekkelse som spredte seg over hele jordkloden. I dag påstår forskerne at det er hele 600 millioner pinsevenner eller karismatiske kristne som taler i tunger i verden. Og alle disse har røtter tilbake til broder Seymours lille husmenighet. 15.05.08

Faktaopplysningene og bildene er hentet fra Wikipedia

Comments are closed.