Sterke møter på Bless

Vi opplever sterke møter for tiden. Nå har vi vært inne i en periode med lokale forkynnere og lørdag taler Erik Wold. Møtene har vært godt besøkt og vi ser at nye mennesker kommer og det gleder vi oss over. Vi har forventning til møtene framover, vi tror dette vi nå opplever bare er begynnelsen på noe større. Lørdag 23/3 så kommer Trond Eriksen fra Evangeliesenteret. Menighetens årsmøte blir tirsdag 19. mars kl 19og alle som føler at de hører til på Bless er hjertelig velkommen.

Comments are closed.