Sommermøte lørdag 3. august

Det har kommet mye folk og det har vært herlige møter på Bless i sommer. Til lørdag trår vi til igjen med sang, vitnesbyrd og forkynnelse. Jan Brynildsen deler Guds ord og vi er sammen innfor Herrens åsyn. Det skjer ting når menigheten kommer sammen, Gud taler direkte til mennesker på forunderlig vis og vi gleder oss over hvordan den Hellige Ånd ser behov som ikke vi vet om og salver oss med sin kraft. Vi er takknemlig for alle hyggelige tilbakemeldinger fra de som besøker oss. Vi ønsker å være en varm menighet med frihet til å prise Gud. Jesus lever og vi er levende. Velkommen til møtet som begynner som vanlig kl 19.

Neste uke altså lørdag 12 august kommer vår bibelkyndige og gode venn Ove Marcelind fra Sverige for å tale Guds Ord på Bless.

Comments are closed.