Lonnie Haye taler og synger lørdag 24. juni

Ruth og Lonnie Haye er gode venner som vi setter stor pris på. Vi har kjent dem i mange år, men dette blir vel første gang de besøker Bless om ikke vi tar helt feil. Lonnie har en stemme og en formidlingsevne som er fantastisk. Med et hjerte full av Guds kjærlighet og omsorg har han betydd mye for veldig mange i vårt distrikt. Vi gleder oss veldig til dette besøket. Noen er i Bollnäs i Sverige på midtsommarkonferensen, men mange er hjemme.  Vi oppfordrer alle til å komme til lørdag. Dette kommer til å bli en uforglemmelig kveld på Bless. Møtet begynner kl 19.

Dette blir altså siste “vanlige” møte før sommerferien, men det kommer fortsatt til å være møter på lørdagene stort sett hver lørdag i sommer. Annonseringen på sommermøtene vil kunne komme på kort varsel og vi anbefaler alle å følge med på nettsidene. Gud er den samme sommer som vinter så benytt sommerferien til å være med på møter og stevner hvor den Hellige Ånd er til stede. Husk det er en kilde med levenede vann hos Jesus. God sommer !!!

Comments are closed.