Døpt i Jordan

-Gud talte til meg om troendes dåp for over 40 år siden, men det kom på avstand igjen. De siste 15 år har lengselen etter å bli døpt bare økt på, men jeg har samtidig hatt en drøm om å komme til Israel for der og bli døpt i Jordan elven.

Stein Ove Hansen forteller åpenhjertig om sitt liv. Han kjenner godt Bibelens budskap om dåp i vann og han har ikke noe godt svar på hvorfor det skulle drøye så lenge.

-Det står jo “Den som tror og blir døpt skal bli frelst”, siteter Stein Ove. Vi leser jo i Skriften at dåpen skjedde like i etterkant etter at de tok imot Jesus og kom til troen. Erik og Wenche inviterte oss med til en Israeltur som ble litt bråbestemt og dermed lå alt til rette slik at både jeg og dattera mi kunne bli døpt i Jordan. En fantastisk opplevelse.

I Israel så var vi første dagen i Jerusalem og så på alle de viktigste stedene før vi tok turen ned mot Jeriko og Jordan elven på en ny dåpsplass som ble åpnet for få år siden. Området har vært minelagt, men er nå ryddet og siden det nå er fred med nasjonen Jordan kan man komme helt ned til Jordan elven bare noen meter fra grensen til landet med samme navn som elven. Dette er altså plassen som i Bibelen blir kalt Betania og som er stedet der Jesus ble døpt og hvor Johannes Døperen døpte de som kom ut til ham i ørkenen. Siden dette er nedre del av Jordan elven, like før den renner ut i Dødehavet, så er det mindre vann og også vesentlig mer grumsete. Vi leste derfor om syreren Naaman som fikk beskjed om å dyppe seg i Jordan, men kviet seg for dette siden elvene i Damaskus var vesentlig renere og klarere enn Jordan elven.

-Det kunne virke som motstanderen gjorde alt for å stoppe oss, sier Stein Ove. De hadde ikke vann i dusjene siden det var en jødisk høytid og dessuten så skapte samme høytiden det nesten umulig for oss å komme bort til det andre dåpsstedet lenger oppe ved Genesaretsjøen.

Men det ble dåp søndag formiddag og det hele var nesten uvirkelig der vi plutselig sto ute i Jordans vann. Dattera Kjersti ville også bli døpt etter Stein Ove var kommet opp og det hele ble en fantastisk formiddag ved Jordans bredder.

cof

Comments are closed.