Bønnemøter hver kveld

bonnbless1cut

Vi har gått inn i et nytt år og vi føler sterkt for å innvie både oss og året for Herren. Mange opplever store utfordringer og det er et sterkt behov for å be for både byen vår, menigheten vår og mennesker som opplever prøvelser. Vi samler oss derfor hver kveld fra mandag 9. januar til torsdag 12. januar. deretter blir det møter i helgen og så starter vi med bønnemøter igjen uka etter mandag 16.jan til og med torsdag 19.januar. Altså to uker med bønn fra mandag til torsdag. Bønnemøtene starter kl 18. Vi har ikke som mål å samle mest mulig folk selv om det selvfølgelig er hyggelig med god oppslutning. Vår hensikt er at de som føler for å stå med i bønn kan komme og være med og oppleve en herlig stund med innvielse og bønn. Vi tror bønnen gjør noe med både oss som ber og de vi ber for. Kom bli med, stå med i kampen og vinn seier i Jesu navn!

Comments are closed.