Egon Falck kommer lørdag 31.jan

egon_falk_1

Hannah og Egon Falck har i mange år stått i fulltidstjeneste i Tanzania hvor de har drevet store kampanjer for å nå ut med evangeliet. Arbeidet er meget stort og de har mange ansatte. De kommer begge fra Danmark, men har altså vært misjonærer i mange år. Denne helgen er de Fredrikstad og de vil ha møte på Levende Kilde på fredag kl 18, hos oss på Bless lørdag kl 19 og på Zoe søndag formiddag kl 11. Velkommen til å høre Egon Falck forkynne evangeliet som setter mennesker fri.

Comments are closed.