Stort behov for bibler

Afrikas mest eksotiske stamme er masaiene som lever som nomader i Kenya og Tanzania. Språket deres kalles “maa” og etter store vekkelser er det nå behov for bibler blant dette fattige folket. Mange lever på steppene utenfor tettstedene og mange er analfabeter. Vi har derfor opprettet et kontonummer og startet et prosjekt som forhåpentligvis kommer til å pågå i lang tid framover. Vi ønsker nemlig å spre Guds Ord blant masaiene.


En av de som reiste til Kenya i april 2011 var Kim Richard Mathisen. I forrige studieår var han bibelskoleelev ved Zoe Kirken og har opplevd store forandringer i sitt liv etter at han ble frelst. Han er utrolig ivrig etter å lese i og studere alle sine Bibler og han elsker å fortelle om Jesus til alle som han møter. I forbindelse med denne reisen hadde han også med seg over 100 bibler (engelske) som han delte ut til skoler i Kenya. Siden det er et stort behov for masaibibler, har Gud lagt det på hans hjerte at vi skal samle inn penger øremerket for utdeling av masaibibler. Det er opprettet en egen konto til dette formålet – kontonummeret er 6105 09 32779. Samson opplyser fra Kenya at 10 masaibibler koster kr ca. 250.

Vi oppfordrer alle til å støtte dette initiativet slik at mange masaiere kan få glede av å eie og lese i sin egen bibel.

 

 

 

 

Comments are closed.