Halvard Hasseløy taler på årets første møte

Det blir en flott start på året når Halvard Hasseløy kommer på besøk til Bless. Halvard er en Guds mann som har et hjerte for de svake og for de som ikke har noe i denne verden. Mange barn og voksne får hjelp gjennom hans organisasjon Open Heart. Vi tar derfor opp et offer til Open Hearts arbeid i Ukraina. Vi samler også inn brukt tøy på Bless som ved jevne mellomrom blir hentet av store trailere og brakt til Ukraina.
-Alt tøy blir gitt bort gratis til trengende, ikke noe selges, forteller Halvard. Nøden i Ukraina er stor ikke minst der krigen har herjet. Kom på Bless og hør Halvard Hasseløy selv fortelle om arbeidet som foregår.

Gaver kan gis på vår misjonskonto 6105 06 55732 eller på Vipps 32 996. Merk gaven “Ukraina”.
Velkommen til møte lørdag 5 januar kl 19.
Godt nytt år til alle !!!

Comments are closed.