Ove Marcelind taler lørdag 4. aug

Etter en helg uten møte så gleder vi oss til å komme sammen for å prise Herren og for å høre forkynnelse av vår svenske bror Ove Marcelind. Velkommen til Bless lørdag 4. aug kl 19!

Comments are closed.