Rolf Helge Ødegård med team

Vi får besøk av et team fra Varna Evangeliesenter lørdag 3. mars. Rolf Helge Ødegård taler og leder an. Rolf Helge har et sterkt vitnesbyrd om hva Jesus har gjort i hans liv. Ta med deg noen og kom på Bless til lørdag. Der hvor Herren er så er det muligheter til frelse, helbredelse og fornyelse. Møtet begynner som vanlig kl 19, velkommen!

Comments are closed.