Halvard Hasseløy taler lørdag 6. januar

Det første møtet i 2018 blir lørdag 6. januar og da kommer tradisjonen tro Halvard Hasseløy til oss. Vi minner også om at vi tar imot brukt tøy som vi videreformidler til Open Hearts arbeid i Ukraina. Alt tøy blir delt ut gratis til trengende i Ukraina. Det blir tatt opp et misjonsoffer til arbeidet i Ukraina på lørdagmøtet. Du kan også gi på konto nr 6105 06 55732 eller VIPPS #32996. Merk gjerne gaven med “Ukraina”.

Vi gleder oss til møtene framover og ønsker alle  et riktig godt nytt år med Guds velsignelse og framgang.
Velkommen til Bless!!!

Comments are closed.