Tilbake fra India

Lørdag 22. april blir det et herlig møte på Bless med ferske rapporter fra teamturen til India nå i påsken. Erik, Thor Ivar og Øivind og tre ungdommer har vært på en fantastisk reise hvor store ting har skjedd. Dette får vi høre litt om på lørdag. Vi er sammen på ekte Bless-vis, priser Herren og lar den Hellige Ånd råde i møtet. Velkommen i Jesu navn. Møtet begynner som vanlig kl 19.

Comments are closed.