Ove Marcelind taler lørdag 18. juni

Ove Marcelind sal graa

Det er duktet for det siste møtet før sommeren og vi får besøk av Ove Marcelind. Vår svenske bror har god innsikt i Guds Ord og har ofte et budskap som bringer nye sannheter fram i lyset.

Selv om dette blir det siste vanlige møtet før ferien så kommer vi til å ha en rekke sommermøter i ferietiden. Sommermøtene på Bless blir både bestemt og annonsert på kort varsel så det er bare å følge med. Vi ønsker alle en god sommer og velkommen til lørdagens møte som begynner som vanlig kl 19.

Comments are closed.