Derfor leser vi Matteusevangeliet

matthew

Den første boka i Det Nye Testamentet begynner med en ætteliste. Her inngår kvinner fra fremmede slekter og dessuten umoralsk fortid. Etter opplisting av slektsleddene får vi vite at en jomfru var blitt gravid. Lik Lukasevangeliet får vi vite detaljer rundt Jesu fødsel, men historien er annerledes. I Matteus får vi høre om de vise menn (magikerne) som kom for å tilbe Jesubarnet. Du skal kalle ham Immanuel som betyr «Gud med oss» får vi høre i det første kapittelet og dette uttrykket kommer også tilbake i det aller siste verset i denne boka. Dette skaper en fin ramme for budskapet som formidles.

Det er en gåte hvordan denne boka kan være så jødisk og samtidig så antijødisk på samme tid. De fleste hovedpersonene er jøder. Det mangler heller ikke på sitater i fra det Gamle Testamentet.
«Dette skjedde for at det skulle oppfylles det som var talt ved profeten…» forteller Matteus gang på gang. Det er sitater fra alle de fem mosebøkene og fra Salmene. Mens Lukas beskriver «Guds rike» så bruker aldri Matteus dette uttrykket, han snakker heller om «himlenes rike». Gang på gang sammenlignes Jesus med Moses. Farao drepte guttebarna, men ikke Moses. Herodes drepte guttebarna, men ikke Jesus. Slik fortsetter det med flukten til Egypt og 40 dagers faste osv.
Matteus er den som forteller om «Hva Jesus talte». Gjennom flere kapitler følger vi Bergprekenen og lignelser kommer i store grupper. Det mest spennende og mest omdiskuterte er kanskje talen om de siste tider i kap 24 og 25. Her er det vanskelig å skille mellom hva som er endetiden og hva som handler om jødenes trengsel under Jerusalems ødeleggelse i år 70 e.Kr.

Vi pleier å si at Matteus skrev for jødene. Matteus beskriver Jesus som konge. Flere lignelser handler om konger og de vise menn kom for å tilbe jødenes konge. Det er gripende hvordan disse menn tilba en liten gutt som ikke hadde gjort noe for dem. De tilba ham fordi han var det han var, jødenes konge.

Vi gleder oss over å lese det flotte, unike og gåtefulle Matteusevangeliet. Matteus var ifølge dette evangeliet en toller, i de andre evangeliene kalles Matteus for Levi.

(Erik Wold, Juni 2014)

 

Comments are closed.